Saturday, January 26, 2013

2013 Bermula..

Assalamualaikum....

Sejak sekian lama, blog ini tidak berusik. Post yang terakhir adalah pada Januari 2012... Lama sekali.. masing-masing sibuk dengan pelbagai aktiviti dan tanggungjawab. Kini, kaki sudah pun melangkah ke tahun 2013.. Makin banyak tanggungjawab yang perlu kita pikul.. Makin banyak ujian dan dugaan yang perlu kita hadapi.. Tambahan pula, bulan 4 ini kita semua perlu menghadapi praktikum fasa yang pertama... Jangan takut, jangan gentar.. hadapinya dengan senyuman... Ini semua jalan kita... jalan yang perlu kita harungi sebagai seorang bakal pendidik... Moga Allah memudahkan semua urusan kita... Robbi yassir, walaa tu'assir, ya Kareem.... 


Saturday, January 14, 2012

Soalan Tutorial Hubungan Etnik WAJ 3106

SOALAN TUTORIAL WAJ 3106/HUBUNGAN ETNIK 2012 MENGIKUT KUMPULAN

 1. Bincangkan rentetan kronologi, punca, dan implikasi peristiwa 13 Mei 1969. (Amir & Wafi)
 2. Menggalurkan proses pembentukan masyarakat pluralistik (majmuk) di alam Melayu dan pada zaman penjajahan. (Aisyah & Adilah)
 3. Bahaskan kepentingan perpaduan dan integriti dalam hubungan antara etnik di Negara Malaysia. (Rabani & Shuhaimi)
 4. Bincangkan faktor-faktor penyebab wujudnya jurang perbezaan antara etnik dan kaum di Malaysia yang menyulitkan proses perpaduan di negara kita. (Adila & Shuhaila)
 5. Menganalisis unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan sebagai instrumen perpaduan. (Khairi & Zaki)
 6. Menilai kepentingan unsur-unsur tradisi dalam konteks hubungan etnik hari ini. (Azila & Iqlima)
 7. Menghuraikan bagaimana proses dan tindakan politik yang boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia. (Raj & Wan)
 8. Membahaskan bagaimana rancangan pembangunan Lima tahun Malaysia kea rah mengukuhkan sosio politik, ekonomi, dan perpaduan etnik di Malaysia. (Ain & Fasha)
 9. Membincangkan konsep dan prinsip Islam Hadari serta kepentingan dasar ini kepada pentadbiran kerajaan dan hubungan etnik di Malaysia. (Eizzuddin & Taufiq)
 10. Membincangkan strategi yang dijalankan oleh kerajaan ke arah merapatkan jurang perbezaan antara kaum menerusi pelbagai dasar berikut.
 • Dasar Ekonomi Baru (Nisa & Thana)
 • Dasar Pelajaran Kebangsaan (Nisa & Thana)
 • Dasar Kebudayaan Kebangsaan (Syafinaz & Nuha)
 • Dasar-dasar lain (Syafinaz & Nuha)

*Pembahagian group tutorial hubungan etnik telah dilakukan secara undian yang adil dan saksama berserta saksi...diharapkan semua ahli kelas berpuas hati... Jika ada sebarang masalah sila hubungi Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas, atau AJK subjek berkenaan...Terima Kasih :))

Monday, August 29, 2011

raya .


assalamualaikum ..

kami warga PISMP 2F ingin mengucapkan ..